top of page

 

 

Samenwerking ter bestrijding van cyberpesten en haatzaaiende uitlatingen in (voor-) basisscholen

Dit Erasmus + -project richt zich op de uitdagingen van de digitale wereld - cyberpesten en haatzaaiende uitlatingen online - en stelt een andere benadering van werk voor - luisteren naar de mening van kinderen en bevorderen van co-educatie, waarbij zowel scholen als ouders betrokken zijn bij het oplossen van problemen.

voice-app-monsters-01.png

Partner

Documentaire

Kinderen die cyberpesten en haatzaaiende uitlatingen vanuit een ander oogpunt aan volwassenen uitleggen.

 

Beschikbaar in November 2021

How It Works

Uitgebreid documentaire

Hier kun je de documentaire bekijken met de "ruwe" interviews van elk land.

Cartoon

Creatie van een cartoon over het onderwerp om het fenomeen onder de aandacht te brengen dankzij de creativiteit en ideeën van kinderen.

Beschikbaar in Oktober 2021

Kinderstem

Anchor 1

Je hoeft niet te veel aandacht geven aan het pesten, anders gaan ze door. Maar als je het niet kunt, vecht dan met je woorden. Je moet deze vragen stellen: waarom pest je me? Maakt het je blij? Vertel me wat je aan mij dwarszit. Hij zal niet weten wat hij moet antwoorden.

Eugenio, 9 years old

voice-app-monsters-06.png

Momenten uit onze activiteiten

Interactief activiteitennotitieboekje (app)

16 voorstellen voor games en activiteiten die in gezinnen en op school moeten worden uitgevoerd om gezamenlijke educatie over de onderwerpen cyberpesten en haatzaaiende uitlatingen te stimuleren.

Beschikbaar in Augustus 2022

mostri-02.jpg
Anchor 2

Toolkit

Een handboek voor leerkrachten die een co-educatieve relatie willen opbouwen met hun families van de kinderen in de klas: het bevat methodologische aantekeningen, werkideeën, ook concrete en duurzame activiteiten, evenals materiaal dat kan worden gedownload om zinvol onderwijs te faciliteren.

Beschikbaar in Augustus 2022

Anchor 3
Contact
Neem contact met ons op

Thanks for submitting!

bottom of page